2010
12.07

Storitve, njihova opredelitev

Storitve, kaj sploh so

Storitve moramo definirati glede na čas, v katerem so nastale. Izdelek je bil vedno najbolj pomemben, zato se je obseg storitve skozi zgodovino počasi širil. Pojem in miselni konstrukt izdelka je zato pogosto neizogiben pri opredeljevanju storitve.

Pri razlikovanju storitve in izdelka najprej opazimo, da je narava storitve neoprijemljiva. Storitve zato navadno opisujemo kot neotipljive, nevidne in minjive. Zahtevajo tudi sprotno izdelavo in porabo. V nasprotju s storitvami so izdelki oprijemljivi, vidni, trajni, ne zahtevajo pa tudi neposredne povezanosti izvajalca in porabnika.

Zaradi zgoraj navedenih lastnosti je vsaka storitev unikat. Potrošniki tega v praksi ne spregledamo, tudi mi se zavedamo, da je bistvo vsake storitve človek. Potrošniki se raje odločamo za nakup izdelka, kot storitve. Prvega namreč lahko primemo v roke, ga ovrednostimo, vemo koliko je vreden. Storitev pa je težje oceniti, zaupati moramo namreč obljubam ponunika. Občutek za storitev namreč dobimo šele ko je končana. Zaradi tega se potrošniki pogosto počutimo ogoljufane. Kljub temu pa je sistem vedno boljši. Marsikatero podjetje zaradi tega danes ob nezadovoljstvu obljublja povračilo stroškov.

Podatki kažejo, da delež storitev v strukturi gospodarstva narašča. Zaradi tega je nujno, da podjetja vedo kako se s storitvami upravlja. Znati morajo prepoznati razlike in graditi uspešne poslovne strategije, saj se v nasprotem primeru nihče ne bo odločil za nakup storitve.

2010
12.02

Storitve in uspešno trženje

Storitve, kako jih tržiti.

Storitve v osnovi tržijo neko idejo. Pogosto gre zgolj za idejo nekega izdelka in ne predmeta samega. Storitve torej v osnovi ponujajo spretnosti, specializacijo, razumevanje, sposobnosti in izkušnje tistega, ki storitev izvaja. Vse kar je torej treba narediti je tržiti izvajalca stortive, ne le storitev samo.

Ljudje, ki poleg sebe tržijo tudi neko storitev, najpogosteje sploh ne razmišljajo o ideji oz. konceptu same storitve. Zato je nujno, da se tega priučijo. Na tak način bo namreč njihovo trženje lažje. Pri tem pravzaprav sploh ni pomembno, kakšne storitve sploh ponuja. V vsakem primeru bo šlo za neoprijemljivo zadevo. Pri tem tudi ni pomembno kakšno plačilo prejmete za opravljeno storitev. Najpomembneje namreč je, da v idejo storitve znajo vključiti v lastno življenje. Tako bo trženje enostavno, delo pa bolje opravljeno.

Pri trženju storitve je pomembno predvsem, da najdete dober in pravi način za razlaganje zgodbe, ki bo navdušila potrošnike. Bodite pozorni, da boste karseda preprosti in iskreni. Tako bodo ljudje idejo in storitev lažje sprejeli. Njihov odziv pa bo v vas naredil bistveno spremembo. V vaših mislih se bo kvaliteta storitve utrdila in zato boste lažje in uspešneje tržili tako sebe kot storitev.