2014
02.05

Izpit za čoln, ki ga organiziramo v skladu s pravili in zahtevami Uprave RS za pomorstvo, obsega teoretična predavanja iz področja navigacije, pomorskih veščin, motoroznanstva, meteorologije, pomorskih predpisov in preprečevanja trčenj na morju. Na našem tečaju boste temeljito in učinkovito osvojili vsa potrebna znanja za uspešno pridobitev izpita za čoln. Če ste stari nad 16 let in želite upravljati čoln dolžine do 24 m, lahko prijavo za pristop k izpitu za voditelja čolna s prilogami vložite na Upravi, saj vam izpit za čoln omogoča pridobitev potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna. Pri tem opozarjamo, da lahko čolne, dolžine nad 12 metrov ali gliserje, kljub potrdilu upravlja le oseba, ki je dopolnila 18 let.

Teoretični del izpita za čoln se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh predmetov izpitnega programa. Praktični del izpita za čoln pa obsega pravila o izogibanju trčenja na morju, preverjanje znanja iz izogibanja trčenja pri prehitevanju, križanju in nasprotnih kurzih, določanje položaja čolna, navtične karte, njihovo branje in uporabo, določanje kurza plovbe, merjenje oddaljenosti ter vrste vrvi in njihovo uporabo z vozli.

Vabljeni torej v našo družbo, saj vas bomo poleg znanja o upravljanju čolna in izpita za voditelja čolna, oborožili še s pogumom in entuzijazmom za jadranje in druge morske podvige.

No Comment.

Add Your Comment

Comments are closed.