2010
12.07

Storitve, kaj sploh so

Storitve moramo definirati glede na čas, v katerem so nastale. Izdelek je bil vedno najbolj pomemben, zato se je obseg storitve skozi zgodovino počasi širil. Pojem in miselni konstrukt izdelka je zato pogosto neizogiben pri opredeljevanju storitve.

Pri razlikovanju storitve in izdelka najprej opazimo, da je narava storitve neoprijemljiva. Storitve zato navadno opisujemo kot neotipljive, nevidne in minjive. Zahtevajo tudi sprotno izdelavo in porabo. V nasprotju s storitvami so izdelki oprijemljivi, vidni, trajni, ne zahtevajo pa tudi neposredne povezanosti izvajalca in porabnika.

Zaradi zgoraj navedenih lastnosti je vsaka storitev unikat. Potrošniki tega v praksi ne spregledamo, tudi mi se zavedamo, da je bistvo vsake storitve človek. Potrošniki se raje odločamo za nakup izdelka, kot storitve. Prvega namreč lahko primemo v roke, ga ovrednostimo, vemo koliko je vreden. Storitev pa je težje oceniti, zaupati moramo namreč obljubam ponunika. Občutek za storitev namreč dobimo šele ko je končana. Zaradi tega se potrošniki pogosto počutimo ogoljufane. Kljub temu pa je sistem vedno boljši. Marsikatero podjetje zaradi tega danes ob nezadovoljstvu obljublja povračilo stroškov.

Podatki kažejo, da delež storitev v strukturi gospodarstva narašča. Zaradi tega je nujno, da podjetja vedo kako se s storitvami upravlja. Znati morajo prepoznati razlike in graditi uspešne poslovne strategije, saj se v nasprotem primeru nihče ne bo odločil za nakup storitve.

No Comment.

Add Your Comment

Comments are closed.